ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

H KΡΗΤΗ  ΣΤΟΝ  21Ο  ΑΙΩΝΑ

Προβλήματα, Προκλήσεις και Προοπτικές

στην Κοινωνία, Οικονομία, Πολιτική και Υγεία

Με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΣΚΕ) (1987-2017), η Σχολή διοργανώνει Συνέδριο με θέμα «Η KΡΗΤΗ ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ: Προβλήματα, Προκλήσεις και προοπτικές στην Κοινωνία, Οικονομία, Πολιτική και Υγεία». Το Συνέδριο επιδιώκει να αναδείξει τα προβλήματα αλλά και τις αναπτυξιακές προκλήσεις και προοπτικές της κοινωνίας, της οικονομίας, της πολιτικής και υγείας της Κρήτης σήμερα, σε μια περίοδο κρίσης και ραγδαίων αλλαγών. Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στις αρχές Δεκεμβρίου 2017 (1-2/12/17) στο Ρέθυμνο. Η οργανωτική επιτροπή καλεί τους κοινωνικούς επιστήμονες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και όσους-ες έχουν ήδη επιστημονικά ασχοληθεί με τα προβλήματα της σύγχρονης Κρήτης ή/και ενδιαφέρονται να διερευνήσουν κάποιο από τα παρακάτω προτεινόμενα ενδεικτικά θέματα ή και κάποιο άλλο συναφές, να αποστείλουν τον τίτλο της εισήγησης, σύντομη περίληψη της εργασίας (500 λέξεων για 20λεπτη εισήγηση), ονοματεπώνυμο, ιδιότητα και στοιχεία επικοινωνίας (email, κινητό τηλ.). Επίσης όποιος επιθυμεί μπορεί να υποβάλλει πρόταση για θεματικό τραπέζι (πάνελ ομιλητών) η οποία να συνοδεύεται με τον τίτλο του πάνελ και των εισηγήσεων, τα ονοματεπώνυμα των ομιλητών, την ιδιότητά τους και τα στοιχεία επικοινωνίας.

  • Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν στην ιστοσελίδα μας http://www.soc.uoc.gr/commence μέχρι 12 Ιουνίου 2017.
  • Οι υποψήφιοι εισηγητές θα ενημερωθούν για την αποδοχή ή μη των προτάσεων τους μέχρι 30 Ιουνίου.
  • Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εγγραφούν στο συνέδριο μέχρι 10 Νοεμβρίου.
  • Όσοι επιθυμούν μπορούν να υποβάλλουν την πλήρη εργασία τους μέχρι τις 25 Νοεμβρίου για να περιληφθεί στα ηλεκτρονικά πρακτικά του συνεδρίου.
  • Σχεδιάζεται η έκδοση τόμου με επιλεγμένες εισηγήσεις του συνεδρίου. Αναλυτικές πληροφορίες θα ανακοινωθούν μετά το συνέδριο.

Περισσότερες Πληροφορίες