Προς τους  Συντονιστές Πάνελ και  Εισηγητές  του Επετειακού Συνεδρίου

 της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παν/μίου Κρήτης

«Η Κρήτη στον 21ο Αιώνα»

Ρέθυμνο, 1-2 Δεκεμβρίου 2017

Aγαπητοί Σύνεδροι,

Για την καλύτερη διοργάνωση του Συνεδρίου μας σας παρακαλούμε πολύ να λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Α. Να εγγραφείτε  άμεσα  αν δεν το έχετε ήδη κάνει  στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Συνεδρίου

Εγγραφή στο Συνέδριο

Εγγραφή απαιτείται για όλους–ες που θα έρθουν στο Ρέθυμνο και θα μιλήσουν στο Συνέδριο ως εισηγητές. Η εγγραφή είναι ΔΩΡΕΑΝ  και μπορεί να γίνει και  από τους  συντονιστές των πάνελ που έχουν προταθεί. Διευκρινίζουμε  ότι  πρέπει να εγγραφούν  οι  ΟΜΙΛΗΤΕΣ,   αλλά όχι όλοι οι συγγραφείς που αναφέρονται στις  περιλήψεις εισηγήσεων/ εργασιών. Ως ΑΚΡOΑΤΕΣ-ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ εγγράφονται όλοι όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Συνέδριο.

B. Στη διαμόρφωση του Προγράμματος θα λάβουμε υπόψη μας, στο βαθμό που είναι εφικτό, την επιθυμία κάποιων συντονιστών να τοποθετηθεί το πάνελ που διοργανώνουν την Παρασκευή ή το Σάββατο.

Γ.    Όσοι επιθυμούν μπορούν να υποβάλλουν την εργασία τους μέχρι τις 25 Νοεμβρίου για να περιληφθεί στα ηλεκτρονικά πρακτικά του συνεδρίου.   Για τη σχεδιαζόμενη  έκδοση έντυπου τόμου με επιλεγμένες εισηγήσεις του συνεδρίου θα  ανακοινωθούν αναλυτικές πληροφορίες  κατά τη διάρκεια ή μετά το συνέδριο, κατόπιν συνεννοήσεως με τον εκδότη.

Δ.   Παρακαλούμε να υποβάλλετε άμεσα τον ακριβή τίτλο και την περίληψη της εισήγησης σας (200 λέξεις), αν δεν  το έχετε ήδη κάνει.  Ο τίτλος με  όλους  τους   εισηγητές θα περιληφθούν στο πρόγραμμα του συνεδρίου.

Ε.  Όλοι  οι εισηγητές είστε καλεσμένοι στην πανηγυρική συνεδρία έναρξης του Συνεδρίου την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου, 7 μ.μ. στο Ωδείο Ρεθύμνου, την οποία θα επενδύσει μουσικά ο Ρος Ντέιλι.  Στο δείπνο που θα ακολουθήσει μπορούν να συμμετάσχουν όσοι  από τους εισηγητές μας  το δηλώσουν  στην εγγραφή τους  στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου