Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών είναι μία από τις πέντε Σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Αποτελείται από τέσσερα τμήματα:

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Ψυχολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας και το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών.

Για να μάθετε περισσότερα για τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και τις υπηρεσίες της, παρακαλούμε δείτε την ιστοσελίδα της Σχολής.